Retourneren

Als je niet tevreden bent met een artikel wat je bij ons heeft aangekocht, of je wil de gehele order ontbinden / herroepen, dan heb je 14 dagen de tijd om (zonder opgave van redenen) de aankoopovereenkomst te ontbinden / herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je je aankoop fysiek in je bezit hebt gekregen.
Om het ontbindingsrecht uit te oefenen, moet je ons schriftelijk, per post of e-mail op de hoogte stellen de overeenkomst te ontbinden / herroepen.
Je kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons opgestelde retourformulier, maar je bent hiertoe niet verplicht. Je vind dit formulier hieronder. Wij vragen je om dit formulier in te vullen en ons te mailen aan contact@mybodymysoul.nl of telefonisch te melden via 06-24208968. Dit is uiteraard niet verplicht maar we vragen dit zodat het voor jou als klant simpelweg sneller gaat en voor ons efficiënter.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken.
Je kunt vervolgens de producten op eigen kosten retourneren naar het volgende adres:
My Body My Soul
Sterrenlaan 174A
2402 BC Alphen aan den Rijn

Voeg aan het pakket je naam en ordernummer toe, of gebruik het herroepingsformulier hiervoor, zodat we je order herkennen en alles snel en efficiënt kunnen afhandelen.

Formulier voor ontbinding / herroeping.
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan:
My Body My Soul
Sterrenlaan 174A
2405 BC Alphen aan den Rijn

contact@mybodymysoul.nl, 0624208968
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
herroep/herroepen*
Besteld op/ontvangen op [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  • Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

(vermeld u de inhoud van dit formulier in een email dan is uw verzending ook uw handtekening)
Download hier het modelformulier. https://www.consumentenbond.nl/binaries/content/assets/cbhippowebsite/tests/online-kopen/modelformulier-ontbinding-herroeping-2014.pdf

Gevolgen van de herroeping:

Als je de overeenkomst ontbind / herroept, ontvang je het aankoopbedrag die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen wij je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Uitgezonderd van het herroepingsrecht zijn producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Ook geldt dit voor etenswaren die binnen de bedenktijd kunnen bederven of etenswaren die om redenen van gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden wanneer de verzegeling is verbroken.

Hygiëne producten zoals make-up, huid- en voetverzorging waarvan de verzegeling is verbroken kunnen niet geretourneerd worden.
Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De goederen dienen in een oorspronkelijk mogelijke staat en onbeschadigd te zijn zoals redelijkerwijs mag worden verwacht.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.
Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.