Huisregels + algemene voorwaarden

Neem bijgaande Huisregels / algemene voorwaarden goed door voordat u een afspraak maakt. Bij het ondergaan van behandelingen gaat u automatisch akkoord met onderstaande huisregels / algemene voorwaarden:

 • De massages hebben NIETS met erotiek te maken
 • Alle persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt , ook wij houden ons vanuit onze verzorgende achtergrond aan een geheimhoudingsplicht
 • Bij het maken van een afspraak noteren wij, ten behoeve van onze administratie, graag uw naam, adres, telefoonnummer en de reden van uw bezoek
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kunnen wij de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts
 • My Body My Soul is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel tijdens en/of na de behandeling als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik
 • Helaas zijn er contra-indicaties waarbij niet gemasseerd mag worden. Voorbeelden zijn: hartklachten, koorts, trombose of besmettelijke huidziekten. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst uw [huis]arts
 • My Body My Soul is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen
 • Om werkelijk “tijd voor jezelf” te maken, dient uw mobiele telefoon uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling
 • In de praktijkruimte mag niet gerookt worden
 • Betalingen uitsluitend contant of middels overboeking via uw eigen bankapp, direct na de behandeling te voldoen. In de praktijk is geen pinapparaat aanwezig
 • Mocht u onverhoopt een gemaakte afspraak niet na kunnen komen, dan verzoeken wij u deze uiterlijk 24 uur voor aanvang telefonisch te annuleren. De gereserveerde tijd wordt dan niet in rekening gebracht. Indien dit niet gebeurt, wordt de behandeling alsnog in rekening gebracht.
 • Klachten kunnen in eerste instantie verergeren, dit duurt enkele dagen en is een positief teken omdat het lichaam reactie geeft op de behandeling. Hou hier rekening mee.
 • My Body My Soul is aangesloten bij het CAT Complementair vooraf de behandeling tekent u een CAT-behandelovereenkomst.